Tietosuojaseloste

Päivitetty 7.4.2021

Rekisterinpitäjä

Koirapalvelu Loisto Oy (jäljempänä yritys)
Yhteystiedot: Suopuisto 9, 33560 Tampere

Yhteydenotot: aurora@loistokp.fi

Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja laskutus sekä palveluista viestiminen ja markkinointi.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Tiedot ostetuista palveluista/tuotteista.
  • Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolain mukaan.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaistentietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikommehenkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Käsittelyn kesto

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja yrityksen välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

Henkilötietojen käsittelijät ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista Asiakasrekisteriä käsittelevät yrityksen työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Yritys ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Yritys kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Sivustoja koskeva tieto liittyy verkkosivuston kävijöihin, kuten käyttäjän selaamat sivut, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä sekä mistä käyttäjä siirtyy yrityksen sivustoille.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa kehittääksemme verkkosivustojamme asiakasystävällisiksi, helppo- ja nopeakäyttöisiksi vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kohdistaaksemme heille kohdistettua sisältöä sosiaalisen median palveluissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.